Pl. Wita Stwosza Maly Rynek Arsenal Barbican, Barbakan Haberdashers' Tower, Baszta Pasamonikow Carpenters' Gate, Baszta Ciesielska Joiners' Gate , Baszta Stolarska The Florian Gate, Brama Florianska the House of Dlugosz, Dom Dlugosza the House of Dean, Dom Dziekanski the House of Jan Matejko, Dom Jana Matejki the Dominican Church, Bazylika oo.Dominikanow The Franciscan Church/Monastery, Klasztor Franciszkanow the House of Belza, Kamienica Belzowska the House of Boner, Kamienica Bonerowska the House of Commander-in-chief, Kamienica Hetmanska the Hippolytus House, Kamienica Hippolitow the House below Jan Kapistran, Kamienica Pod Janem Kapistranem the House under Lizards, Kamienica Pod Jaszczurami the House of Marquess, Kamienica Margrabska the House below the Mother of God, Kamienica Pod Matka Boska the Church of St. Andrew, Kosciol  sw.Andrzeja the Church of St. Barbara, Kosciol  sw.Barbary the Church of St. Florian, Kosciol  sw.Floriana the Church of St. Idzi, Kosciol  sw. Idziego the Church of St. Marcin, kosciol sw.Marcina St. Mary's Church, kosciol Mariacki the Church of Visitation NMP, kosciol Nawiedzenia NMP The Church of St. Peter and Paul, kosciol sw.Piotra i Pawla the Church of St. Adalbert, kosciol sw.Wojciecha the House of Szarski, Kamienica Szarskiego the House of Wierzynek, Kamienica Wierzynka the Palace of bishop Erazm Ciolek, Palac biskupa Erazma Ciolka the Palace under the Rams, Palac Pod Baranami the Palace below Krzysztofory, Palac Pod Krzysztofory the Palace of Potocki, Palac Potockich the Prelate's House of St. Mary's Church, Pralatowka kosciola Mariackiego Spiski Palace Palace of Wielopolski, Palac Wielopolskich the Royal Castle, Wawel, Zamek Krolewski na Wawelu the Town Hall Tower, Wieza Ratuszowa the Remuh Cemetery, Cemetery Remuh the Palace of Bishop, Palac Biskupi the Palace of Art, Palac Sztuki the statue of Adam Mickiewicz, Pomnik Adama Mickiewicza the Monument to the Battle of Grunwald, Pomnik Grunwaldzki the Cloth Hall, Sukiennice Isaac's Synagogue Kupa Synagogue Remuh Snagogue Tempel Snagogue Wysoka Synagogue the Juliusz Slowacki Theatre, Theatre Slowackiego the Stary Theatre the Church of St. Bernardyn, kosciol sw. Bernardyna the Church of Corpus Christi, kosciol Bozego Ciala the Church of St.John's, kosciol sw. J.Chrzciciela i sw.J.Ewangelisty the Church of Jozef, kosciol sw. Jozefa the Wawel Cathedral, Katedra Wawelska the Church of St. Katharine, kosciol sw. Katarzyny the Church of St. Kazimierz, kosciol sw. Kazimierza the Church of Corpus Christi, kosciol sw. Krzyza the Church of St. Mark, kosciol sw. Marka the Church of the Mother of God the Church of St. Michael, kosciol sw. Michala, Na Skalce the Church of St. Nicholas, kosciol sw. Mikolaja the Church of the Transfiguration, kosciol Przemienienia Panskiego LOT, ul. Basztowa 15 Archaeological Museum Archdiocesan Museum Ethnogrphic Museum Museum of Pharmacy Geological Museum History of Krakow Theatre Museum the City of Krakow Historical Museum, the Palace below Krzysztofory, Palac Pod Krzysztofory the Town Hall Tower of Kazimierz the Czartoryski Collection Jozef Mehoffer's House Szolayski Museum Stanislaw Wyspianski Museum Natural History Museum the Jagiellonian University Museum,Collegium Maius Cathedral Museum Polish Railways, Dworzec PKP State Bus Service, Dworzec PKS the Academy of Art, Akademia Sztuk Pieknych Arsenal of Wladyslaw IV Collegium Maius Collegium Novum the Church of St. Anne, kosciol sw. Anny Polish Academy of Science Philharmonic National Museum the Cloth Hall, Sukiennice Plac Mariacki Collegium Nowodworskiego Collegium Physicum-Witkowskiego Collegium Physicum-Kollatajowskie Collegium Broscianum Collegium Chemicum-Olszewskiego Collegium Juridicum Cathedral Chapter Houses Norymberga Hause, ul. Krakowska 27 French Institute, ul. Wislna 2 Goethe Institute, the Palace of Potocki, Palac Potockich, Rynek Gl. 20 John Paul II Institute, ul. Kanonicza 18 Italian Institute, ul. Grodzka 49 International Cultural Centre i Voivodship Cultural Centre, Rynek Gl. 25 Bagatela Theatre, ul. Karmelicka 6 Theatre Buckleina, ul. Lubicz 5a Cinema Apollo, ul. sw. Tomasza 11a Cinema Pasaz, Rynek Gl. 9 Cinema Sztuka, ul. sw. Jana 6 Cinema Uciecha, ul. Starowislna 16 Cinema Wanda, ul. sw. Gertrudy 5 Cinema Warszawa, ul. Stradom 15 Gallery Artemis, ul. Florianska 23 BWA, pl. Szczepanski 3a Gallery i Cabaret Loch Camelot, ul. sw. Tomasza 17 Centre for Jewish Culture, ul. Meiselsa 17 GalleryCricoteka, ul. Kanonicza 5 Gallery Kanonicza 1, ul. Kanonicza 1 Gallery Kociol Artystyczny, ul. Mikolajska 6 Gallery Piano Nobile, the Main Market Square 33 Cabaret Cafe Cabaret, ul. sw. Jana 2 Consulate of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, ul. sw. Anny 6 Consulate of the Republic of Austria, ul. Krupnicza 42 Consulate of Brazil, ul. Jakuba 19 Consulate of Chile, ul. Radziwillowska 4 Consulate of the Kingdom of Denmark, ul. Florianska 37 Consulate of the Republic of France, ul. Stolarska 15 Consulate of the Federal Republic of Germany, ul. Stolarska 7 Consulate of Peru, ul. Straszewskiego 28 Consulate of the Russian Federation, ul. Westerplatte 11 Consulate of the Kingdom of Sweden, ul. Florianska 39 Consulate of United States of America, ul. Stolarska 9 Consulate of Hungary, ul. Mikolajska 26 ul. sw. Anny ul. Augustianska ul. Basztowa ul. Bozego Ciala ul. Bracka ul. J. Dietla ul. Dluga ul. Dominikanska Pl. sw. Ducha ul. Dunajewskiego ul. Florianska ul. Franciszkanska ul. Gertrudy ul. Golebia ul. Grodzka ul. sw. Idziego ul. Izaaka ul. Jagiellonska ul. Jakuba ul. sw. Jana ul. Jozefa ul. Kanonicza ul. Karmelicka ul. Konopnickiej ul. Kopernika ul. Krakowska ul. Krowoderska ul. Krupnicza ul. sw. Krzyza ul. Lobzowska ul. Lubicz sw. Marka Plac Mariacki Plac Matejki ul. Beera Meiselsa ul. Mikolajska ul. Miodowa ul. Monte Cassino Pl. Na Groblach ul. Na Grodku Pl. Nowy ul. Olszewskiego ul. Paulinska ul. Pawia ul. Pijarska ul. pilsudskiego ul. Podwale ul. Podzamcze ul. Poselska ul. Powisle ul. Reformacka the Main Market Square ul. Senacka ul. Sienna ul. Skaleczna ul. Slawkowska ul. Starowislna ul. Stolarska ul. Stradomska ul. Straszewskiego ul. Szczepanska Pl. Szczepanski ul. Szewska ul. Szpitalna ul. sw. Tomasza ul. Warszauera ul. sw. Wawrzynca ul. Westerplatte ul. Wielopole ul. Wislna Pl. Wolnica ul. Zwierzyniecka Wawel